دستگیری پزشک قلابی در اقلید

دستگیری پزشک قلابی در اقلید

فرمانده انتظامی شهرستان "اقلید" از دستگیری فردی که به نام پزشک از مراجعه كنندگان در فضای مجازی سوء استفاده می‌کرد خبر داد.

دستگیری پزشک قلابی در اقلید

دستگیری پزشک قلابی در اقلید

فرمانده انتظامی شهرستان "اقلید" از دستگیری فردی که به نام پزشک از مراجعه كنندگان در فضای مجازی سوء استفاده می‌کرد خبر داد.؛
روز سیاه کرونایی در اقلید
جولان کرونا در شهرستان اقلید ؛

روز سیاه کرونایی در اقلید

با ثبت 3 فوتی در اقلید بر اثر کرونا روز سیاه کرونایی در اقلید به ثبت رسید ؛