فرماندار اقلید/ مردم برای کنترل موج چهارم کرونا همکاری کنند

فرماندار اقلید/ مردم برای کنترل موج چهارم کرونا همکاری کنند

خلیل بزرگی فرماندار شهرستان اقلید، در سی و هفتمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا، با اشاره به خروج شهرستان اقلید از وضعیت زرد و قرار گرفتن در شرایط نارنجی کرونا گفت: از روز چهارشنبه محدودیت‌های جدید متناسب با شرایط نارنجی طبق مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا در این شهرستان اعمال خواهد شد.؛