اطلاعیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اطلاعیه

اطلاعیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اطلاعیه

ضمن عرض تبریک سال نو؛ به اطلاع همشهریان محترم می رساند با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، بوستانهای امامزادگان سید محمد (ع) روستای کافتر، ابراهیم (ع) دهستان خنجشت، زبیده خاتون (س) شهر اقلید،جعفر (ع) روستای بازبچه، عباسعلی کوشک زر شهرمیان، چهل شهیدان دژکرد، اسدالله دهستان شولان، ابراهیم