مسائل و مشکلات امامزاده جعفر (ع) بازبچه اقلید بررسی شد + تصاویر


مسائل و مشکلات امامزاده جعفر بازبچه شهرستان اقلید با حضور مسؤولان شهرستانی بررسی شد.

به گزارش کلید فارس، فرماندار و بخشدار مرکزی اقلید با همراهی برخی از مسؤولان شهرستانی از امامزاده جعفر (ع) روستای بازبچه بازدید و پس از زیارت آستان مقدس این امامزاده، طی جلسه ای مسائل و مشکلات مربوط به آن را در زمینه آسفالت جاده دسترسی، آب آشامیدنی، احداث دارالرحمه و... بررسی شد.

احداث و تکمیل پارک روستایی، آسفالت جاده و تکمیل طرح هادی و... ازجمله مسائل روستای بازبچه بود که شورا و دهیار این روستا در این جلسه مطرح و بر لزوم مساعدت مسؤولان شهرستانی در رفع آن ها تأکید کردند.

پس از پایان جلسه، مسؤولان از محل پیشنهادی برای احداث دارالرحمه جدید این روستا و نیز محوطه اطراف امامزاده جعفر (ع) بازدید کردند.


۲۰ مهر ۱۳۹۶