از قول تسهیلاتی سردار به کلید فارس تا بیمه اقتصاد مقاومتی ها

از قول تسهیلاتی سردار به کلید فارس تا بیمه اقتصاد مقاومتی ها

سردار زهرایی فرمانده بسیج سازندگی کشور در حاشیه بهربرداری از هزارو هشتاد و هفت کارگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی استان فارس و همچنین افتتاح مجمع اشتغال کارگاهی شهرستان اقلید در گفت و گوی اختصاصی با کلید فارس گفت:زمینی که اختصاص یافته است برای ساخت مجتمع اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی برای شهرستان اقلید در